Grafik

En egen sida blir det för grafiken så att även processen får plats.

Grafik 2018

 

Grafik 2016-17

 

Etsning

Linjeetsning

Tillskärning av plåt samt grundlackade plåtar för linjeetsning:

 

Sedan kommer inristning av motivet i lacken, men där saknas bildbevis. Nedan en av mina allra första linjeetsningar; bad, plattan efter bad, plåt och tryck. Tryck på bilden och beskrivning visas.

 

Akvatint

Plåten förbereds genom att asfaltspulver bränns in på ytan så att den blir kornig.

Första bilden visar den för akvatint förberedda plåten med första lagret lack. Det som är täckt med lack etsas inte alls och blir alltså vitt i slutresultatet på papper. Sedan målas lager för lager och etsas allt eftersom vilket ger olika gråtoner. Till sist får plåten ligga i en bra stund för ytor med riktig svärta.

 

Limtryck

vill jag gärna göra med av men det har inte blivit av. Lätt att göra ”plåtar” hemma dock, bara sedan att få tillgång till en press.

 

Linoleumtryck

 

 

I verkstaden har vi ännu ingen linopress men det går att trycka i djuptryckspressen med visst besvär, dock bättre än att gnugga sked. Det har sporrat mig till att utveckla ”Trängd man med hund” i tre varianter I-III. Nedan arbetsgången från skiss till färdigt tryck av II.

 

När jag inte hade tillgång till en press gnuggade jag sked. Det gick, men blev mindre bra och var rejält jobbigt.

 

Trängd man med hund

Bästa gnuggresultatet. Gjorde med mycket möda och stort besvär en upplaga på 10 ex.

Träsnitt

Här kommer Penseldragets första träsnitt. Plattan är av furu vilket var lite knepigt och knappast inbjöd till något finlir då det å ena sidan var hårt att skära i, å andra sidan lätt gick sönder. Det lite roliga var att träådringen och strukturen framfick ganska väl. Trycken gnuggades fram för hand med gnuggrejen.

 

Vi hade en liten djuptryckspress som det gick att trycka med om plattan var liten. Jag ville gärna testa och gjorde denna lilla sak som bjöd på en del variationsmöjligheter. Tyvärr var det översta trälagret sprött och ömtåligt och gick lätt sönder, både vid skärandet, tryckandet och tvättandet. Plattan var av poppel, men i flera skikt. Kanske inte så lämpligt.

 

 

Det här är en stor platta, 50x70cm. Mycket gnuggande blev det och ingen upplaga just, men en rad olika varianter. Jag gjorde en så kallad förlorad platta, vilket helt enkelt innebär att inför en ny färg så görs ingen ny platta utan det skärs bara vidare på den första. Det låg en del stora kvistar och lurade under det första lagret av denna poppelplatta vilket ledde till oväntade effekter, dvs hål.