Grafik

En egen sida blir det för grafiken så att även processen får plats.

Grafik 2021, ett urval:

Grafik, 2020, ett urval:

Grafik 2019, ett urval:

Grafik 2018

Grafik 2016-17

Etsning

Linjeetsning

Tillskärning av plåt samt grundlackade plåtar för linjeetsning:

Sedan kommer inristning av motivet i lacken, men där saknas bildbevis. Nedan en av mina allra första linjeetsningar; bad, plattan efter bad, plåt och tryck. Tryck på bilden och beskrivning visas.

Akvatint

Plåten förbereds genom att asfaltspulver bränns in på ytan så att den blir kornig.

Första bilden visar den för akvatint förberedda plåten med första lagret lack. Det som är täckt med lack etsas inte alls och blir alltså vitt i slutresultatet på papper. Sedan målas lager för lager och etsas allt eftersom vilket ger olika gråtoner. Till sist får plåten ligga i en bra stund för ytor med riktig svärta.

Limtryck 

Eller kollografi som det heter med ett finare ord. Det är en billig och rolig grafisk teknik där oädla material kan kombineras på oändligt många sätt. Som namnet antyder är lim, närmare bestämt trälim en viktig beståndsdel. Med limmet klistras olika material -papper, silkespapper, tyg, spets, tapet etc- fast på en kartong. Effektfullt är också att rita med limmet direkt. Dessa mer högtrycksbetonade inslag kan kombineras med djuptrycksinslag som att rista i kartongen, eller riva bort delar. Om en mer mättad färgeffekt i trycket eftersträvas kan karborundum eller fin sand pudras över en limtäcktyta. Det går också att trycka flera färger i samma tryck med så kallat viskositetstryck, något jag ännu inte behärskar.

Mitt allra första limtryck, Fågelmannen:

Jag har gjort ett antal versioner med träd och olika fåglar;

Här mitt första försök med karborundum där jag återanvänt en del av en vinbox som tyvärr var i mjukaste laget. Försöket ger mersmak.

Kartong, kniv och burk med karborundum

Jungfrulig förberedd kartong.


Infärgad

Provtryck

Linoleumtryck

Mina första linoleumtryck i modern tid, Trängd man med hund;

”Trängd man med hund” har fått sin fortsättning i tre varianter I-III. Nedan arbetsgången från skiss till färdigt tryck av II.

I dagsläget är det färgexplosion i linoleumtrycket, det ser ut så här;

Träsnitt

Här kommer Penseldragets första träsnitt. Plattan är av furu vilket var lite knepigt och knappast inbjöd till något finlir då det å ena sidan var hårt att skära i, å andra sidan lätt gick sönder. Det lite roliga var att träådringen och strukturen framgick ganska väl. Trycken gnuggades fram för hand med gnuggrejen.

Vi hade en liten djuptryckspress som det gick att trycka med om plattan var liten. Jag ville gärna testa och gjorde denna lilla sak som bjöd på en del variationsmöjligheter. Tyvärr var det översta trälagret sprött och ömtåligt och gick lätt sönder, både vid skärandet, tryckandet och tvättandet. Plattan var av poppel, men i flera skikt. Kanske inte så lämpligt.

Det här är en stor platta, 50x70cm. Mycket gnuggande blev det och ingen upplaga just, men en rad olika varianter. Jag gjorde en så kallad förlorad platta, vilket helt enkelt innebär att inför en ny färg så görs ingen ny platta utan det skärs bara vidare på den första. Det låg en del stora kvistar och lurade under det första lagret av denna poppelplatta vilket ledde till oväntade effekter, dvs hål.